Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 47527 View view 54.226.105.198 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดต้อนรับครูภาษาไทยคนใหม่
: 02/02/2018
: 16:15 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างคณะครู ช.ก.ว. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2560
: 01/02/2018
: 12:00 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างคณะครู ช.ก.ว. ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
: 31/01/2018
: 14:34 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างธ.ก.ส. มอบทุนการศึกษาโครงการโรงเรียนธนาคาร และ เทศบาลตำบลเชียงกลม มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
: 30/01/2018
: 15:55 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างSport Hero คนที่ 2 แห่ง ช.ก.ว.
: 30/01/2018
: 14:19 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างตัวแทน ช.ก.ว. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านงานอาชีพ
: 24/01/2018
: 01:35 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างคณะครู ช.ก.ว. ร่วมงาน “เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเชียงกลม”
: 24/01/2018
: 01:20 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างเชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
: 22/01/2018
: 15:31 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างคณะครู ช.ก.ว.ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62
: 24/01/2018
: 00:18 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างประชุมประจำเดือนมกราคม 2561
: 22/01/2018
: 14:37 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2560
: 09/01/2018
: 22:45 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างด้วยรักและห่วงใย ด้วยดวงใจที่ผูกพัน ครูกำพล สุวรรณโคตร และครูจักรพงษ์ วงปี
: 09/01/2018
: 22:15 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างคณะครู ช.ก.ว. รับชมการประชุมทางไกล
: 09/01/2018
: 21:52 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างช.ก.ว. จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด พิชิตสิ่งแวดล้อม”
: 25/12/2017
: 14:00 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างผู้ว่าฯ จ.เลย ร่วมให้กำลังใจลูก ช.ก.ว. ในคอนเสิร์ตเปิดหมวก ถนนคนเดินเลาะเลย
: 25/12/2017
: 13:02 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างเเสดงความยินดีตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67
: 22/01/2018
: 15:31 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างมหกรรมระดมทุน สนับสนุนคนเก่ง กล้า เชียงกลมวิทยา 2560
: 25/12/2017
: 11:55 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
: 18/12/2017
: 13:21 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างกีฬาภายใน “ต้นเชียงเกมส์ 2560”
: 19/12/2017
: 18:29 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างโครงการ ห่วงใยน้องด้วยความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร
: 14/12/2017
: 12:16 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างเชิญชมงาน มหกรรมระดมทุน สนับสนุนคน เก่ง กล้า เชียงกลมวิทยา 2560
: 19/12/2017
: 18:30 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างประชาสัมพันธ์ร่วมชมการเเข่งขันกีฬาภายในต้นเชียงเกมส์ประจำปีการศึกษา2560
: 19/12/2017
: 18:03 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7
: 21/11/2017
: 16:54 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างช.ก.ว. ร่วมประเพณีลอยกระทงกับชุมชน
: 19/12/2017
: 18:30 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
: 20/11/2017
: 20:22 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างมุทิตาคารวะจิต ผอ.ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้ปั้นดาวจากดินดาน ด้วยลีลานักบริหารชั้นครู
: 20/11/2017
: 19:52 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างลูกชาวขาวเขียว แสดงมุทิตาจิต แด่พ่อ ผอ.ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ
: 20/11/2017
: 18:46 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2560
: 20/11/2017
: 19:54 น.
ครูจุฑารัตน์ รูปช้างชกว.จิตอาสา
: 19/12/2017
: 18:03 น.
นางสาวพนิดา นวลติ่งช.ก.ว ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
: 31/08/2017
: 12:33 น.
กรวิกา ศรีวิชาวันอาเซียน 2560
: 31/08/2017
: 11:07 น.
นางสาวพนิดา นวลติ่งกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 25560
: 31/08/2017
: 11:03 น.
นางสาวพนิดา นวลติ่งวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
: 31/08/2017
: 11:04 น.
นางสาวพนิดา นวลติ่งรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทย 2560
: 31/08/2017
: 10:26 น.
นางสาวพนิดา นวลติ่งเชียงกลมวิทยา ร่วมแห่เทียนพรรษากับชุมชน
: 02/08/2017
: 11:39 น.
ครูอุบล มาสนาจากทฤษฏี สู่ปฏิบัติ....เชียงกลมวิทย์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
: 23/07/2017
: 17:23 น.
ดาวเด่น เหลาผานักมวยสากลหญิง เชียงกลมวิทยา เดินทางร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "สงขลาเกมส์"
: 25/06/2017
: 19:10 น.
ครูอุบล มาสนาเชียงกลมวิทยา ทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาวิชาทหาร
: 26/06/2017
: 10:40 น.
ครูอุบล มาสนาวัยจิ้น ฟินเวอร์ รณรงค์สุขภาวะทางเพศ
: 15/06/2017
: 10:27 น.
ครูอุบล มาสนาตัวแทน ช.ก.ว. คว้าแชมป์แข่งทักษะภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขต จัดหนัก 3 รายการ
: 25/06/2017
: 17:44 น.
ครูอุบล มาสนากิจกรรมไหว้ครู ปี 60
: 26/06/2017
: 10:39 น.
ครูอุบล มาสนาC.K. W. leads Sports to the International Arena
: 03/06/2017
: 20:21 น.
ครูอุบล มาสนาต้อนรับ 10 แม่พิมพ์ป้ายแดงสู่ชายคา ช.ก.ว.
: 09/06/2017
: 11:03 น.
ครูอุบล มาสนาค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำจิตใจ มุ่งให้นักเรียน เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้
: 25/05/2017
: 13:09 น.
ครูอุบล มาสนาคืนสู่เหย้าชาว ช.ก.ว.
: 31/03/2017
: 19:37 น.
ครูอุบล มาสนาโรงเรียนเชียงกลมวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.19
: 31/03/2017
: 15:25 น.
ครูอุบล มาสนาวันคล้ายวันสถาปนาและปัจฉิมนิเทศ ช.ก.ว.
: 23/03/2017
: 17:39 น.
ครูอุบล มาสนาโรงเรียนเชียงกลมวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
: 27/03/2017
: 10:12 น.
ครูอุบล มาสนาตัวแทน ชกว. ร่วม “มหกรรมเครือข่าย วัยจิ้น ฟินเลย”
: 07/03/2017
: 13:28 น.
ครูอุบล มาสนาเชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559
: 20/02/2017
: 23:16 น.
ครูอุบล มาสนาประชุมเชิงปฏิบัติการ “วัยจิ้น ฟินเฟื่อง เรื่องเพศ”
: 19/02/2017
: 23:14 น.
ครูอุบล มาสนาเชียงกลมวิทยาเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ
: 19/02/2017
: 22:47 น.
ครูอุบล มาสนาช.ก.ว.ประชุมประจำเดือนมกราคม 2560
: 20/02/2017
: 23:18 น.
ครูอุบล มาสนาช.ก.ว. จัดค่ายบูรณาการวิชาการ STEM CAMP
: 17/02/2017
: 15:11 น.
ครูอุบล มาสนาคณะครู ช.ก.ว.ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61
: 13/02/2017
: 13:35 น.
ครูอุบล มาสนาช.ก.ว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
: 06/02/2017
: 13:16 น.
ครูอุบล มาสนาช.ก.ว.ส่งสุขวันคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ 2560
: 18/01/2017
: 15:25 น.
ครูอุบล มาสนาจากโรงเรียนสู่วัด ช.ก.ว. จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
: 17/01/2017
: 14:41 น.
ครูอุบล มาสนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
: 19/02/2017
: 22:52 น.
ครูอุบล มาสนาเชิญชวนเยาวชน ร่วมกิจกรรม ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560
: 04/01/2017
: 11:31 น.
ครูวัชระ บุญมีโรงเรียนเชียงกลมวิทยาร่วมกับ สภ.เชียงกลม จัดการอบรม
: 23/12/2016
: 21:58 น.
ครูอุบล มาสนาเวทีคนเก่ง ช.ก.ว.
: 09/12/2016
: 17:09 น.
ครูอุบล มาสนากีฬาภายใน “ต้นเชียงเกมส์”
: 07/12/2016
: 18:17 น.
ครูอุบล มาสนาโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ขอเชิญชม การแสดงและคอนเสิร์ตลูกทุ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
: 05/12/2016
: 20:31 น.
ครูอุบล มาสนาสุดยอดนักมวยหญิง เด็ก ช.ก.ว.
: 25/11/2016
: 10:34 น.
ครูอุบล มาสนาขนส่งจังหวัดเลยร่วมกับโรงเรียนเชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมโครงการรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมใจในสถานศึกษาจังหวัดเลย
: 24/11/2016
: 22:31 น.
ครูอุบล มาสนารวมพลังแห่งความภักดี
: 25/11/2016
: 11:42 น.
ครูอุบล มาสนากระทง ช.ก.ว. ชนะเลิศ ในงานลอยพระประทีปพระราชทาน 2559
: 22/11/2016
: 20:45 น.
ครูอุบล มาสนาเด็ก ช.ก.ว. สุดเจ๋ง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตระกร้อ ระดับภาค
: 25/11/2016
: 11:45 น.
ครูอุบล มาสนาเราได้ไปต่อ
: 18/11/2016
: 22:49 น.
ครูอุบล มาสนาชาว ช.ก.ว. ร่วมแปรอักษรเลข ๙ น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
: 18/11/2016
: 21:11 น.
ครูอุบล มาสนาวงโยธวาทิต
: 18/11/2016
: 22:49 น.
ครูอุบล มาสนาการประชุมเจ้าของโรงเรียน 2/2559
: 18/11/2016
: 22:47 น.
ครูอุบล มาสนาเชิญร่วมการประชุมเจ้าของโรงเรียน ปีการศึกษา 2/2559
: 08/11/2016
: 16:41 น.
ครูวัชระ บุญมี
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  เบอร์โทรติดต่อ  042075075,Fax 042075131
ติดต่อผู้ดูแล (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย www.ck.ac.th