เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 สพม.19 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายที่ สพม.19 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/12/2016 เวลา  : 16:16 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 2212161616LDIRH1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save