เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/12/2016 เวลา  : 15:56 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 27121615565QN471.PDF
โหลด2 : 27121615565QN472.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save