เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 ผู้มีความประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้าย โดยให้ใช้แบบคำร้องขอย้ายที่แนบมาพร้อมนี้ ถึงสพม. 19 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/01/2017 เวลา  : 10:58 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 04011710589CZXS1.PDF
โหลด2 : 04011710589CZXS2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save