เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ในช่วงเวลา 15.30-16.30 น. โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่จัดขึ้นตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 2. ให้สถานศึกาากำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามสถานที่และหน่วยงานตามความเหมาะสม


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/01/2017 เวลา  : 11:07 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save