¹ ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  ͧ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

   :
 ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ในช่วงเวลา 15.30-16.30 น. โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่จัดขึ้นตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 2. ให้สถานศึกาากำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามสถานที่และหน่วยงานตามความเหมาะสม


  ŧѹ 
: 04/01/2017   : 11:07 น.   : ครูอุบล มาสนา
Ŵ1 :
Ŵ2 :

  ԸŴ : ꡢҷŴ͡ Savs Target As..
                    ͡˹觷ͧúѹ֡ǡ Save