¹ ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  ͧ ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและ

   :
 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ksp.or.th


  ŧѹ 
: 04/01/2017   : 11:10 น.   : ครูอุบล มาสนา
Ŵ1 : 0401171110FOK7T1.PDF
Ŵ2 :

  ԸŴ : ꡢҷŴ͡ Savs Target As..
                    ͡˹觷ͧúѹ֡ǡ Save