เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ksp.or.th


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/01/2017 เวลา  : 11:10 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 0401171110FOK7T1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save