เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/01/2017 เวลา  : 11:20 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 0401171120E2JSP1.PDF
โหลด2 : 0401171120E2JSP2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save