¹ ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  ͧ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลกา

   :
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560


  ŧѹ 
: 07/02/2017   : 21:57 น.   : ครูอุบล มาสนา
Ŵ1 : 0702172157LKMCF1.PDF
Ŵ2 : 0702172157LKMCF2.PDF

  ԸŴ : ꡢҷŴ͡ Savs Target As..
                    ͡˹觷ͧúѹ֡ǡ Save