เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข

  เนื้อหาโดยย่อ :
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/01/2017 เวลา  : 15:16 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 1001171516FYXUE1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save