เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรฯ สายงานสอน สพม.19

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรฯ สายงานสอน สพม.19


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/01/2017 เวลา  : 15:17 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 100117151759ADY1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save