เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานนะครูชำนาญการ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/01/2017 เวลา  : 15:18 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save