¹ ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  ͧ แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

   :
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งครูณฐพร ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560


  ŧѹ 
: 28/03/2017   : 15:03 น.   : ครูอุบล มาสนา
Ŵ1 : 2803171503EOMDK1DOCX
Ŵ2 :

  ԸŴ : ꡢҷŴ͡ Savs Target As..
                    ͡˹觷ͧúѹ֡ǡ Save