เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/06/2017 เวลา  : 09:58 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 15061709589ZBW81.JPG
โหลด2 : 15061709589ZBW82.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save