เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561 (ปีที่ 7)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561 (ปีที่ 7)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/06/2017 เวลา  : 09:40 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 2006170940FRI2S1.JPG
โหลด2 : 2006170940FRI2S2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save