เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/07/2017 เวลา  : 14:21 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 2407171421A9V271.JPG
โหลด2 : 2407171421A9V272.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save