เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง แนวทางการยืมเงินส่งใช้เงินยืมคูปองครู

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แนวทางการยืมเงินส่งใช้เงินยืมคูปองครู


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/08/2017 เวลา  : 11:10 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 02081711108T7Z51.PDF
โหลด2 : 02081711108T7Z52.DOC

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save