เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 03/08/2017 เวลา  : 17:45 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 0308171745XZIFO1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save