เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง แบบฟอร์มใบลา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 31/10/2017 เวลา  : 11:58 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 31101711587EU4Z1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save