เรียน คณะครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.61

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 31/08/2018 เวลา  : 16:36 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 3108181636XZY6E1DOCX
โหลด2 : 3108181636XZY6E2DOCX

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save