เรียน บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ
  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/11/2018 เวลา  : 13:47 น. โดย  : ครูอุบล ภักดีนวน
โหลด1 : 2111181347Y7AT51.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save