¹ ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

   :
 ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ ดังแนบมานี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559


  ŧѹ 
: 09/12/2016   : 14:02 น.   : ครูอุบล มาสนา
Ŵ1 : 09121614023BKUW1.PDF
Ŵ2 :

  ԸŴ : ꡢҷŴ͡ Savs Target As..
                    ͡˹觷ͧúѹ֡ǡ Save