เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ ดังแนบมานี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/12/2016 เวลา  : 14:02 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 09121614023BKUW1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save