เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาคข้าราชการและเอกชน (คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ดังแนบ) เข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ที่ สพม.19 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/12/2016 เวลา  : 14:15 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 09121614156I4BG1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save