เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558

  เนื้อหาโดยย่อ :
  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ที่ สพม.19 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/12/2016 เวลา  : 14:24 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save