เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูประจำการ โดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิท

  เนื้อหาโดยย่อ :
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจะจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะวันเสาร์) ผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด


  ลงเมื่อวันที่ 
: 16/12/2016 เวลา  : 14:51 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 16121614516PIWK1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save