¹ ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูประจำการ โดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิท

   :
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจะจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะวันเสาร์) ผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด


  ŧѹ 
: 16/12/2016   : 14:51 น.   : ครูอุบล มาสนา
Ŵ1 : 16121614516PIWK1.PDF
Ŵ2 :

  ԸŴ : ꡢҷŴ͡ Savs Target As..
                    ͡˹觷ͧúѹ֡ǡ Save