mysql_query('set NAMES tis620'); mysql_query('set NAMES utf8');
Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 81014 View view 18.212.239.56 rss feed
 
 
ͧ : วิทยาศาสตร์  ѹѡ 04/12/2017 14:16 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) เคมี

 

  

นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

 
 

นายเสกสรร บุบผากรรณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ชีววิทยา

นางสาวทิพวรรณ์  วงศ์ลำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) เคมี

นางสาวยุวนิตย์  ชื่นชม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ  อ่อนไกรสง

 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์

 

  

 นางสาวขนิษฐา  ศรีบุรินทร์

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์

 

นายวีระยุทธ เหมือนนึก

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ฟิสิกส์


 

 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo