mysql_query('set NAMES tis620'); mysql_query('set NAMES utf8');
Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 81015 View view 18.212.239.56 rss feed
 
 
ͧ : ภาษาต่างประเทศ  ѹѡ 25/06/2017 15:09 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพิกุล  พุทธมาตย์

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

นางมินตรา  มังบู่แว่น

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี 
ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

 

นายรังษี  แก้วน้ำใสย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) ภาษาอังกฤษ

นายวชิรวิชญ์  หลุ่งเป้า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี 
ครุศาสตร์บัณฑิต (คศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

นางสาววรลักษม์  จันทเมือง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี 
ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

นายศิริชัย  น้อยโสภา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี 
ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

 

 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo