mysql_query('set NAMES tis620'); mysql_query('set NAMES utf8');
Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 81011 View view 18.212.239.56 rss feed
 
 
ͧ : การงานอาชีพฯ  ѹѡ 12/07/2018 21:25 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวัชระ บุญมี

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) คอมพิวเตอร์
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวอลิษา หาดนิล

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) บริหารการศึกษา

 

นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์
กำลังศึกษาปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) บริหารการศึกษา

 

 นางสาวอุบล มาสนา

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายไพฑูรย์ ช่างหล่อ

 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)เกษตรศาสตร์

 

นายบุญชัย จันทนา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (คศ.บ.) เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

 

นายพรชัย เหลาเป

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์

 

 

 

 

 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo