Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 43574 View view 107.20.115.174 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : เชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559
บันทักเมื่อ 20/02/2017  จำนวนผู้เข้าชม 386 ครั้ง

เชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กิจกรรมนี้มุ่งให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  ในค่ายครั้งนี้ ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา เป็นผู้อำนวยการค่าย และครูเจษฎา นาสินส่ง เป็นผู้อำนวยการฝึก ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

          10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการค่าย กล่าวเปิดค่ายพักแรม พิธีถวายราชสดุดี  และในตอนกลางคืนนักเรียนได้ทำกิจกรรมทดสอบกำลังใจผจญภัย จำนวน 8 ฐาน ประกอบไปด้วย

ฐานที่ 1 โจรกรรม

ฐานที่ 2 คอมมานโด (คู่)

ฐานที่ 3 กู้ระเบิดเสา

ฐานที่ 4 เลื่อนช่วยชีวิต

ฐานที่ 5 ปิดตาคลำเชือก

ฐานที่ 6 กู้ระเบิดเชือก

ฐานที่ 7 คอมมานโด (เดี่ยว)

ฐานที่ 8 ทดสอบกำลังใจ

          11 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเช้าถึงช่วงเย็น นักเรียนได้เดินทางไกลและสะกดรอย ได้เรียนรู้และทดสอบในแต่ละฐาน จำนวน 8 ฐาน ประกอบไปด้วย

ฐานที่ 1 กฏและคำปฏิญาณ

ฐานที่ 2 ดมกลิ่น

ฐานที่ 3 พลางตัว

ฐานที่ 4 การฟัง

ฐานที่ 5 เพลงประจำหมู่

ฐานที่ 6 ล้วงไห

ฐานที่ 7 ส่งสัญญาณ

ฐานที่ 8 ปาเป้า

          ในช่วงกลางคืนได้ทำกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โดยได้รับเกียรติจาก นายนัฐภณ ดวงท้าวเศษ รอง ผอ.สพม.19 เป็นประธานในพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟ มีการแสดงของลูกเสือ-เนตรนารี 4 ชุด และการแสดงของคณะครู 1 ชุด

          12 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีปิดค่ายลูกเสือในภาคเช้า กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้ลุล่วงไปได้ด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้และทักษะชีวิตตามวัตถุประสงค์

...เขียนโดย ครูโสภา  กุลากุล...

C.K.W. Scout Camp in 2017

          On 10-12 February 2017, junior high school students had set up the scout camp at the C.K.W. secondary school. The purpose of this activity was aimed to develop students physically, intellectually, spiritually and morally, to develop students to be good citizen, responsible and creative for the progress, prosperity, peace and stability of the nation. At the activity, Dr. Samrejvit Petsangkoon, Director of C.K.W. school, was honored the Scout Camp Director and Mr. Jetsada Nasinsong, the Coaching Director of the Camp. The following activities were;

          0n 10 February 2017, Dr.Samrejvit Petsangkoon had addressed an opening speech of the Camp and the Royal Praise Ceremony for King Rama IV. At night, scouts had adventured, and been tested mentally with eight testing bases. They were;

          Base 1 = burglary

          Base 2 = duo- commando

          Base 3 = bomb saving

          Base 4 = life sliding

          Base 5 = eyes folding

          Base 6 = rope bomb saving

          Base 7 = single- commando

          Base 8 = mind testing

0n 11 February 2017, from the morning until the evening scouts had have a long journey, spied on, learned and tested at eight bases. They were;

          Base 1 = rule and vow

          Base 2 = smelling

          Base 3 = camouflage

          Base 4 = listening

          Base 5 = group song

          Base 6 = jar digging

          Base 7 = signaling

          Base 8 = hurling at target

          At night, scouts had gathered around the fire, and the camp had received an honor from Mr. Natthaphon Duangthaoset, deputy director of Loei Secondary Education Service Office Area 19, as the chairman of the gathering around the fire. There were four sets of the show from boy scouts and girl scouts and one set of the show from teachers.

          On 12 February 2017, the scout camp had been closed in the morning. Long journey, spying on had been well finished with a lot of fun of students. They got much knowledge and life skills according to the purpose of an educational planning.

...Written by Mr.Ray... 

ภาพกิจกรรม : activity Pictures

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงกีฬาภายใน “ต้นเชียงเกมส์ 2560”
 15/12/2017
 15:02 น.โครงการ ห่วงใยน้องด้วยความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร
 14/12/2017
 12:16 น.เชิญชมงาน "มหกรรมระดมทุน สนับสนุนคน เก่ง กล้า เชียงกลมวิทยา 2560 "
 14/12/2017
 12:19 น.ประชาสัมพันธ์ร่วมชมการเเข่งขันกีฬาภายในต้นเชียงเกมส์ประจำปีการศึกษา2560
 14/12/2017
 12:18 น.การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7
 21/11/2017
 16:54 น.ช.ก.ว. ร่วมประเพณีลอยกระทงกับชุมชน
 21/11/2017
 10:28 น.การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
 20/11/2017
 20:22 น.มุทิตาคารวะจิต ผอ.ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้ปั้นดาวจากดินดาน ด้วยลีลานักบริหารชั้นครู
 20/11/2017
 19:52 น.ลูกชาวขาวเขียว แสดงมุทิตาจิต แด่พ่อ ผอ.ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ
 20/11/2017
 18:46 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  เบอร์โทรติดต่อ  042075075,Fax 042075131
ติดต่อผู้ดูแล (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo