จากทฤษฏี สู่ปฏิบัติ....เชียงกลมวิทย์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23/07/2017 เวลา 17:23 น. (118)
  ช.ก.ว ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
วันที่ 31/08/2017
เวลา 12:33 น. (54)
  วันอาเซียน 2560
วันที่ 31/08/2017
เวลา 11:07 น. (72)
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 25560
วันที่ 31/08/2017
เวลา 11:03 น. (44)
 
 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 31/08/2017 (40)
 รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทย 2560 วันที่ 31/08/2017 (39)
  เชียงกลมวิทยา ร่วมแห่เทียนพรรษากับชุมชน วันที่ 02/08/2017 (101)
 เชียงกลมวิทยา ทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 26/06/2017 (133)
 วัยจิ้น ฟินเวอร์ รณรงค์สุขภาวะทางเพศ วันที่ 15/06/2017 (135)