กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อำเภอปากชม
วันที่ 02/08/2018 เวลา 13:32 น. (631)
  A-math เชียงกลมวิทยาคว้ารางวัล
วันที่ 30/08/2018
เวลา 11:39 น. (85)
  โรงเรียนเชียงกลมวิทยาจัดโครงการพัฒนาทักษะครูสอนศิลปะมวยไทยในสถานศึกษา โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 29/08/2018
เวลา 20:03 น. (88)
  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จัดงานวันแม่แห่งชาติและวันภาษาไทย 2561
วันที่ 29/08/2018
เวลา 19:37 น. (83)
 
 ช.ก.ว.จับมือเทศบาลจัด โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพส่งเสริมความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ วันที่ 29/08/2018 (76)
 โรงเรียนเชียงกลมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลมรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง วันที่ 02/08/2018 (676)
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา วันที่ 02/08/2018 (505)
 เชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 02/08/2018 (355)
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25/07/2018 (419)