เชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 22/01/2018 เวลา 15:31 น. (244)
  ต้อนรับครูภาษาไทยคนใหม่
วันที่ 02/02/2018
เวลา 16:15 น. (91)
  คณะครู ช.ก.ว. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2560
วันที่ 01/02/2018
เวลา 12:00 น. (131)
  คณะครู ช.ก.ว. ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันที่ 31/01/2018
เวลา 14:34 น. (115)
 
 ธ.ก.ส. มอบทุนการศึกษาโครงการโรงเรียนธนาคาร และ เทศบาลตำบลเชียงกลม มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ วันที่ 30/01/2018 (98)
 Sport Hero คนที่ 2 แห่ง ช.ก.ว. วันที่ 30/01/2018 (110)
  ตัวแทน ช.ก.ว. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านงานอาชีพ  วันที่ 24/01/2018 (49)
 คณะครู ช.ก.ว. ร่วมงาน “เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเชียงกลม” วันที่ 24/01/2018 (118)
 คณะครู ช.ก.ว.ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 วันที่ 24/01/2018 (174)