กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อำเภอปากชม
วันที่ 02/08/2018 เวลา 13:32 น. (208)
  โรงเรียนเชียงกลมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลมรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง
วันที่ 02/08/2018
เวลา 14:04 น. (196)
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
วันที่ 02/08/2018
เวลา 11:53 น. (197)
  เชียงกลมวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 02/08/2018
เวลา 11:34 น. (149)
 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25/07/2018 (226)
 มอบรางวัล คนเก่ง ชกว. ประกวดการจัดบอร์ดเยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25/07/2018 (227)
 มอบรางวัล คนเก่ง ชกว. ชนะเลิศแข่งขันโครงงานคุณธรรม วันที่ 25/07/2018 (205)
 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 17/07/2018 (209)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 วันที่ 17/07/2018 (209)