“กะฮักคือเก่า-คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเชียงกลมวิทยา”
วันที่ 30/03/2018 เวลา 15:15 น. (75)
  เชียงกลมวิทยา กิจกรรมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วันที่ 03/04/2018
เวลา 15:05 น. (402)
  โรงเรียนเชียงกลมวิทยาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
วันที่ 03/04/2018
เวลา 12:30 น. (381)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปี 2561
วันที่ 29/03/2018
เวลา 18:03 น. (484)
 
 เชียงกลมวิทยา จัดงานนิทรรศการ EIS แสดงผลงานครูและนักเรียน วันที่ 19/03/2018 (169)
  คณะครู ช.ก.ว. ศึกษาดูงาน ณ มธ. รังสิต วันที่ 22/02/2018 (593)
  ช.ก.ว. จัดกิจกิจกรรม PLC ประจำภาคเรียนที่ 2/60 วันที่ 22/02/2018 (502)
  วงดนตรีลูกทุ่งเชียงกลมวิทยา ร่วมแสดงในงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันที่ 20/02/2018 (420)
 กิจกรรม A-Math เชียงกลมวิทยา วันที่ 20/02/2018 (437)