mysql_query('set NAMES tis620'); mysql_query('set NAMES utf8'); ؤҡ
Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 81012 View view 18.212.239.56 rss feed
 
 :   นางวรากร มังบู่แว่น   ˹ :   ผู้อำนวยการโรงเรียน (คศ.3)
§ҹ   บริหาร     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายดาวเด่น เหลาผา   ˹ :   รองผู้อำนวยการโรงเรียน (คศ.2)
§ҹ   บริหาร     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   -:- ตำแหน่งว่าง -:-   ˹ :   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
§ҹ   บริหาร     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายจำเนียร มินทะขัด   ˹ :   ครู (คศ.3)
§ҹ   งบประมาณ     จ.เลย
Դ   0878580616
E - Mail :  minta2505@gmail.com
:   นายเจษฎา นาสินส่ง   ˹ :   ครู (คศ.3)
§ҹ   บุคลากร     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร   ˹ :   ครู (คศ.3)
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางพิกุล พุทธมาตย์   ˹ :   ครู (คศ.2)
§ҹ   กิจการนักเรียน     ชัยภูมิ
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์   ˹ :   ครู (คศ.2)
§ҹ   วิชาการ     จ.เลย
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายจีราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์   ˹ :   ครู (คศ.2)
§ҹ   ไปช่วยราชการ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสุดารัตน์ คุณทาบุตร   ˹ :   ครู (คศ.2)
§ҹ   งบประมาณ     จ.เลย
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวกัลญา ด้วงแพง   ˹ :   ครู (คศ.2)
§ҹ   งบประมาณ     จ. ชัยภูมิ
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์   ˹ :   ครู (คศ.2)
§ҹ   งบประมาณ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายวัชระ บุญมี   ˹ :   ครู (คศ.2)
§ҹ   วิชาการ     จ.หนองคาย
Դ   0982963966
E - Mail :  watchara@ck.ac.th
:   นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิ   ˹ :   ครู (คศ.1)
§ҹ   วิชาการ     จ.ชัยภูมิ
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางมินตรา มังบู่แว่น   ˹ :   ครู (คศ.1)
§ҹ   วิชาการ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางวรารัตน์ เหลาผา   ˹ :   ครู (คศ.1)
§ҹ   งบประมาณ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวอลิษา หาดนิล   ˹ :   ครู (คศ.1)
§ҹ   บุคลากร     จ.เลย
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะ   ˹ :   ครู (คศ.1)
§ҹ   บริหารทั่วไป    
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น   ˹ :   ครู (คศ.1)
§ҹ   กิจการนักเรียน     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายพีรภัทร สะเดา   ˹ :   ครู (คศ.1)
§ҹ   งบประมาณ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวพักตร์สุดา อัณฑะปัญญา   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   วิชาการ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวชไมพร ธนะกิจ   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายทิราชัน ดีแป้น   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวสีวัน กองสิงห์   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   วิชาการ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางณฐพร จันทร์แจ่ม   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   วิชาการ     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายรังสี แก้วน้ำใสย์   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายสุนันท์ รอดประทับ   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวอุบล มาสนา   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บุคคล     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวยุวนิตย์ ชื่นชม   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   -     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายศักดา พรมกุล   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   -     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายเสกสรร บุบผากรรณ์   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   วิชาการ     จ.หนองบัวลำภู
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวโสภา กุลากุล   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บุคคล     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวปิยพร สารมโน   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป    
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวทิพวรรณ์ วงลำ   ˹ :   ครูผู้ช่วย
§ҹ   บริหารทั่วไป    
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางอังคณาร์ ลีกอก   ˹ :   พนักงานราชการ
§ҹ   วิชาการ     จ.เลย
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางพชระมน ดวงดาวพารัมย์   ˹ :   พนักงานราชการ
§ҹ   บริหารทั่วไป     จ.เลย
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวขนิษฐา มีมะจำ   ˹ :   พนักงานราชการ
§ҹ   วิชาการ     จ.เลย
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายพรชัย เหลาเป   ˹ :   พนักงานราชการ
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายจักรพงษ์ วงษ์ปี   ˹ :   พนักงานราชการ
§ҹ   วิชาการ     จ.อุตรดิตถ์
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวกฤติยานี สาริยา   ˹ :   ครูธุรการ
§ҹ   บริหารทั่วไป     จ.เลย
Դ   -
E - Mail :  -
:   นางสาวปรีดาวรรณ ไมลาศรี   ˹ :   ครูอัตราจ้าง
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายวีระยุทธ เหมือนนึก   ˹ :   ครูอัตราจ้าง
§ҹ   บริหารทั่วไป     -
Դ   -
E - Mail :  -
:   นายสุพจน์ ศรีพล   ˹ :   ลูกจ้างประจำ
§ҹ   บริหารทั่วไป    
Դ  
E - Mail :  
:   นายสงการณ์ แก้วชิน   ˹ :   ลูกจ้างชั่วคราว
§ҹ   บริหารทั่วไป    
Դ  
E - Mail :  

 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo